Vol483女神冯木木LRIS私房浴室黑色连体衣秀完美身材魅惑写真82P冯木木画语界

Vol483女神冯木木LRIS私房浴室黑色连体衣秀完美身材魅惑写真82P冯木木画语界

又云∶服药通忌见死尸及产妇诸淹秽事。有力为阳,无力为阴。

 水为物元,土为物母。又曰、大发湿家汗,则成痉。

 目不明者,里有热也。黑色忽出额上,大如指,无病而卒死。

盖四时不正乖戾之气,流行期间而有其气,是以一岁之中,长幼之病相似,此则时行之气也。伤寒至此,可谓危矣。

 而胆又无出入之路,故皆以小柴胡汤和解之。专用知柏四物滋阴者不足论矣,即用地黄、归脾、四君、八珍以补脾肾者,亦不过苟延岁月而已,余思仲景之法虽失传,然见今之幼科,治小儿疳积有得其旨者。

阴血者色必黄,黄如酱瓣。如伤寒或已发热,或未发热,若先恶寒,必继之以发热,此则发于阳也。

Leave a Reply