Vol137女神沈蜜桃miko日本旅拍私房性感内衣秀完美身材诱惑写真66P沈蜜桃画语界

Vol137女神沈蜜桃miko日本旅拍私房性感内衣秀完美身材诱惑写真66P沈蜜桃画语界

然诸积大法,尤当以诊候之也,脉来沉伏附骨而细者,乃诸积之诊也。天至秋则气降,物至秋则成实,实则宜下。

李□曰:上节云责其极虚,此又云实何也?肾着之病,其人身体重,腰中冷,如坐水中,形如水状,反不渴,小便自利,饮食如故,病属下焦,身劳汗出,衣里冷湿,久久得之,腰以下冷痛,腹重如带五千钱,干肾缺中风、中寒二条,必是简脱。

温温欲吐,气逆于中也。『内经』曰:脉得四时之顺者。

此条亡血失精之下等句,与上文义不属,当另作一条在后。 然何以知病血痹也?

荣盛则其肤必□,三焦绝经,名曰血崩。下药贵速,故凡服下药用汤,所以胜丸也。

若汗出而复烦者,是解未彻,仍当服也,但不可服一升,恐已经汗出而过汗也,服五合可也。桔梗、贝母、巴豆三物,其色皆白,有三物白散之义,温而能攻,与寒实之理相合。

Leave a Reply