Vol050巨乳萝莉晓茜sunny写真套图46P晓茜sunny优星馆

Vol050巨乳萝莉晓茜sunny写真套图46P晓茜sunny优星馆

 不因一时所伤而病,乃久以渐积脏腑变动兴衰而病者,是曰因气变动也;脏腑和平,卒然而即成病者,是曰不因气之变动也。又有孕妇病此者,又与此异,内用紫苏饮安胎,勿轻与他药。

 如梧子大,每服五十丸。若喘而唾痰稠粘,喉间漉漉有声,此痰喘也,重者宜瓜蒂散、礞石滚痰丸,轻者二陈加苦葶苈子、苏子之类也。

或头项痛、腰脊强、身拘急、指末微厥、不自汗,为伤寒也。或微下者,一剂分作二服。

 经曰∶冬伤于寒,春必病温。寒病固有,夫非汗病之谓也。

【注】咽痛一证,寒热皆有。又曰∶欲编书十卷,尚未能就,故弗克耳。

冷则气愈滞而血愈积,故但能为肿而不能为脓。凡跌损,肠肚中污血,且服散血药,如四物汤之类。

Leave a Reply