Vol455女神唐琪儿私房性感蕾丝内衣系列秀完美身材迷人诱惑写真61P唐琪儿美媛馆

Vol455女神唐琪儿私房性感蕾丝内衣系列秀完美身材迷人诱惑写真61P唐琪儿美媛馆

又有木肾,顽痹硬大,或痛或不痛者是也,由寒冷凝滞,当温散,破疝汤加海藻、昆布、川椒、附子。经络热而得者,作虚寒治则愈甚,清心丸。

脉之主病,有宜不宜。变于时令,则晴燠而脉躁,阴寒而脉静也。

每服一丸,温水化下,食后服。脾胃不和,胸膈痞闷,气逆生痰,不进饮食,并皆治之。

便利无度,七疝引痛不可忍,喜热熨少缓者。紫色舌者,兼酒毒所致,其色必深紫而赤,且干涸。

若在醉饱后着恼,或感风寒,食填胸中,胃气不行,便致厥倒,昏迷不醒,其脉气口急盛,或沉伏,宜盐汤探吐之,吐不出者死。曰∶足三阴阳明之筋,与冲任督三脉之所会,诸筋皆结聚于阴器,则诸经之火皆得客之矣,岂特肝肾为然哉?

泄脓血者,则营血耗竭,隧道空虚,故见此欲脱不续之状。男人得此,不惟恶寒发热,而且为虚损。

Leave a Reply